Svømmekurs 2018      
         
Tidspunkt Kurs Basseng Antall Instruktører
17:30 - 18:10 Skilpadde  Terapi 10 Andreas, Astrid,Kaja, Even
17:30 - 18:10 Sel 25 m 14 Emma, Mads, John Erik, Elisabet
17:30 - 18:10 Sjøløve 25 m 12 Kristin, Tinius
         
         
18:15 - 18:55 Pingvin Terapi 15 Andreas, Elisabet, Astrid, Kaja, Even,John Erik
18:15 - 18:55 Delfin 25 m 15 Kristin, Tinius
18:15 - 18:55 Ungdom 25 m 15 Emma
         
19:00 - 19: 40 Selunge Terapi 15 Andras, Elisabet, Astrid, Even, John Erik, Mads
19:00 - 19:40 Hai 25 m 15 Kristin, Tinius
19:00 - 19:40 Ungdom 25m 15 Emma
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

          

            Kursbeskrivelser

Merker og delmål Begynneropplæring:                       

Fire kjernefunksjoner er sentrale for å lære å svømme. Men før man starter på kjernefunksjonene, legges grunnlaget gjennom vanntilvenningen. Øvelsene som gjennomføres på Vannmerkekursene er tilrettelagt for barn fra 5-6 års alder, og danner grunnlaget for kjernefunksjonene. Kjernefunksjonene oppnås gjennom 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme.

De fire kjernefunksjonene "Dykke", "Flyte", "Gli" og "Fremdrift" læres på kursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen.

Mer informasjon om delmål og øvelser finner dere under.

                         
 

 

 

Skilpaddemerket

5. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
6. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
7. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
8. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
9. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust

Pingvinmerket

10. Gli på magen -> linjeholdning
11. Gli på ryggen -> linjeholdning
12. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
13. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
14. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> drei kroppen på magen -> crawlbeinspark
15. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pustSelungenmerket

16. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting
17. Crawlsvømming uten pust
18. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning
19. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste
20. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust
Hovedmål for Videregående opplæring

 

 • Skal kunne alle vendinger

 

 

Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart

 

 

 • Skal kunne svømme crawl med fin flyt

 

 

 • Skal kunne svømme rygg med fin flyt

 

 

 • Skal kunne svømme bryst

 

 

 • Skal kunne svømme butterfly

 

 

 • Skal beherske medleysvømming

 

 

 • Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen

 

 

 • Skal beherske livredning i vann

 


En beskrivelse av mål og delmål for de videregående merkene finner dere under:Selmerket


Mål:
Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte "forlenget arm" og kaste redningsline/livbøye

 


Delmål:

 

 1. Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
 2. Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» på venstre side
 3. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne), med pusting
 4. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
 5. Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
 6. Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
 7. Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 8. Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
 9. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste redningsline/livbøye («throw»)

 

Sjøløvemerket


Mål:

 

Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen

 

 

 

Delmål:

 

 1. Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
 2. Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
 3. Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
 4. Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
 5. Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
 6. Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 7. Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

 

 

Delfinmerket

Mål:

 

  • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
  • Kunne svømme med klær og trå vannet

 

 

 

Delmål:

 

 1. Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
 2. Kunne utføre 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
 3. Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
 4. Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 5. Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
 6. Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).


Haimerket

Mål:

 

  • Kunne svømme medley
  • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
  • Kunne grunnleggende livredning i vann 

 

 

Delmål:

 

 1. Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
 2. Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
 3. Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
 4. Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 5. Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 6. Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 7. Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 8. Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)
 9. Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.